Dönüşen Şehirler ve İnsanlar
2866 kez okundu

Pdf Olarak İndir


 Küresel güçler 21. yüzyıl siyasetini, siyasetin aktörlerini ve toplumu şehirler üzerinden di­zayn etmeye, şekillendirmeye çalışıyorlar. Bu konuda ne kadar başarılı olurlar bilemeyiz; ancak, siyasi aktörlerin değişmesini ve top­lumun dönüşmesini isteyen iştahlı bir kitlenin olduğunu söyleyebiliriz. Çok yakın bir zaman­da şehir üzerinden birçok önemli hadiseye şahit olduk. Özgürlüğün nasıl ahlaksızlığa dönüştüğünü, toplumun nasıl baskı altına alınmaya çalışıldığını, çevreyi koruma adına şehrin nasıl tahrip edildiğini ve yağmalandı­ğını gördük.

 

Şehre baktığınızda insanı, insana baktığınız­da da şehri görürsünüz. "Şehir tek bir orga­nize bütünlük içerisinde milyonlarca parçanın oluşturduğu insan vücudu gibidir." ve deği­şimin temsilcisidir. Şehirler, fikirlerin yeşerdiği ve kök saldığı, bilginin ve tecrübenin arttığı, düşüncelerin değişime uğradığı veya yara aldığı, böylece insanların öğrendiği yerlerdir. Şehir, insanın fikrini ve ruhunu beslediği gibi hayvandan daha aşağı bir hâle dönüşmesini de hızlandırabilir.

 

Şehirlerimiz ne yazık ki yeni ideallere kapı ara­lamaktan, bu idealleri gerçekleştirebilme iste­ğini yeni nesillere sunmaktan uzak oldukları için can çekişiyorlar.

 

Nasr gibi yazarlar, İslam şehrini tevhid kavra­mının bir manifestosu olarak görürler. Canse­ver’e göre ise "tevhidî yaklaşımdan yoksun­sak o zaman bir nevi şirk içindeyiz demektir. Estetik, inancımızdan ayrı bir şey değil; eğer biz onu doğru bir şekilde kuramıyorsak iki se­bebi vardır: Ya inancımız çok yanlıştır yahut inancımızla onun arasındaki bütünlüğü his­setmiyoruz demektir."

 

Yeniden İslami şehirler inşa edemediğimiz sü­rece, insanlığa bir şey söyleyemeyeceğimizi, medeniyeti yeniden inşaa edemeyeceğimizi söyleyebiliriz. Eğer biz bir söz söyleyemiyor­sak başkalarının söylediklerini dinlemek du­rumunda kalırız.

Yorum Yazın
(Lütfen karakterleri girin.)
Yorumlar
  • Pek alışık olmadığımız çok ilginç, çok farklı, çağlar üstü mesajlar veriyorsunuz, tebrikler... Süleyman Yorulmaz - 7.6.2014 18:12:28