HENDESE Dergisi

Yazar Bilgilendirme Kılavuzu

Yazım Kuralları

 •   * Hendese Dergisi, yarı hakemli, yarı akademik bir dergi olup yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır.
 •   * Hendese Dergisine gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.
 •   * Hendese Dergisine gönderilen çalışmalar şekil ve içerik yönünden dergi yayın kurulu tarafından ön inceleme yapıldıktan sonra alanında uzman kişilere gönderilmektedir.

 

Uzmanlardan gelen raporlar doğrultusunda çalışmalar

 •   * Uzman raporlarında belirtilen hususlar düzeltildikten sonra yayımlanabilir.
 •   * Uzman raporlarında belirtilen hususlar düzenlendikten sonra yeniden değerlendirmeye alınabilir.
 • veya yayımlamaz şeklinde karar verilmekte ve bu kararlar yazara bildirilmektedir.
 •   * Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak (16 x 24,7 cm'lik alana) 1,5 satır aralıklı, iki yana yaslı, satır sonu tirelemesiz ve 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları amacıyla 10 x 17 cm'lik alanı aşmaması gerekir. Bundan dolayı tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir.

 

Makale Formatı

 •   * Çalışmalar 1.500-3.500 kelime (5-7 sayfa) olmalıdır.
 •   * Çalışmaların özgün bir değeri olmalıdır.
 •   * Çalışmaların çok teknik bilgilere boğulmadan genele hitap eden bir dilde yazılmalıdır.

 

Gönderilen çalışmalarda yazarla ilgili aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

 •   * Yazarın tam adı ve çalıştığı kurumu içeren bilgiler,
 •   * Yazışma adresi, telefon ve e-posta adresi

 

Çalışmada aşağıdaki bölümler bulunmalıdır

 •   * Tablo, şekil, resim, grafik vb. bulunduğu takdirde metin içerisinde yer almalıdır.
 •   * Kaynakça: Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association [APA] adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır. Kitabın Türkçesi için bkz. Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu (APA), 2009, Kaknüs Yayınları.
 •   * Ekler (Fotoğraf ya da grafiklerin orijinal çözünürlükte olanaları)
 •   * Çalışma  hendesedergi@gmail.com adresine gönderilmesi editoryal sürecin başlaması için yeterlidir. Çalışma gönderildikten sonra en geç bir hafta içinde çalışmanın alındığını teyit eden bir elektronik posta mesajı gönderilir.